ACTEERSCHUUR

kostuums droomland

Toneelles

Wij geven een wekelijkse toneelles aan kinderen. Toneelspelen is niet alleen leuk maar ook ondersteunend voor de ontwikkeling van kinderen op allerlei gebied. Het helpt bijvoorbeeld om verlegenheid te overwinnen of om te leren hoe beter met boosheid om te gaan. Bij de drama- en toneelles komen de volgende spelvormen aan bod:

  • spelvormen vanuit taal: klankspelen, dialoogspelen, associatiespelen en voordrachtspelen;
  • spelvormen vanuit beweging: pantomime en tableau;
  • spelvormen vanuit dramatisch spel: afspreekspelen, inspringspelen, improvisatiespelen, toneelspel en spelen met materiaal;

taal en beweging komen in deze laatste categorie samen.

Waarom drama?

Bij drama gaat het erom dat kinderen de expressie mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen. Ze leren door middel van spelsituaties met anderen te communiceren. Ze krijgen inzicht in de opbouw van een rol en een verhaal, het gebruik van decor en kleding en de overdracht naar een publiek. Ze maken kennis met professioneel theater en de manier waarop een voorstelling tot stand komt en gebruiken deze kennis bij hun eigen theatervoorstellingen.
Drama doe je met elkaar. Kinderen werken samen en leren op elkaar in te spelen. Kinderen leggen vanzelf het verband tussen de verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid. Via dramatisch spel leren ze zo bewuster omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen. Bovendien vergroot drama het verbale en non-verbale repertoire van de kinderen. Op die manier kan het hun sociaal-emotionele vaardigheden helpen versterken. Heel goed voor de emotionele ontwikkeling dus!Deel deze pagina met je vrienden. Hoe meer mensen, hoe leuker!

© 2015 Acteerschuur algemene voorwaarden